Čeština pro cizince • Czech for Foreigners • Tschechisch für Ausländer • Чешский язык для иностранцев

czech for foreigners

Přihláška na ROČNÍ A PŮLROČNÍ KURZY

  Jméno:
  Příjmení: Rok narození
  Telefon:
  E-mail:
  Adresa (ulice, město, PSČ, stát):
  Fakturační údaje – vyplňte v případě hrazení kurzu firmou (název firmy, ulice, město, PSČ, stát, IČO, DIČ):
  Požadovaná forma kurzu:
  – Skupinový
  Stupeň:
  Preferovaný typ kurzu:
  Preferovaný čas a intenzita kurzu:
  Adresa, kde si přejete, aby se výuka konala:
  Učili jste se už někdy česky?
  Pokud ano, kde?
  Jak dlouho, podle jaké učebnice?
  Váš rodný jazyk:
  Ostatní jazykové znalosti:
  Vaše další návrhy, přání a připomínky:
  Souhlasím s podmínkami účasti na kurzech CZ Lingua a se zpracováním osobních údajů (GDPR).
  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Podrobnosti

  • Termíny:
   Roční kurz: 3. října 2022 – 19. května 2023, 2. října 2023 – 18. května 2024
   Půlroční kurz: 2. ledna 2023 – 5. května 2023
   Maximální počet studentů ve skupině je pět. (Nutná základní znalost angličtiny)
  • Cíl: Velice intenzivní kurz určený především jako jazyková příprava ke studiu na českých vysokých školách a univerzitách. Mimo budoucích studentů je ale vhodný pro každého, kdo se chce hlouběji seznámit s českým jazykem. Výuka probíhá 4 vyučovací hodiny každý den (roční kurz více jak 600 lekcí, půlroční kurz vice jak 400 lekcí) v malé skupině, čímž je zajištěn individuální přístup ke každému studentovi. Kurz klade důraz na praktické a komunikativní zaměření doplněné přehledným, kompletním vysvětlením a procvičením gramatiky. Studenti, kteří se připravují na vysokoškolské studium v češtině, skládají přijímací zkoušky v češtině (vždy květnu a červnu) a začínají v září své studium. Ostatní, kteří studují česky z jiných důvodů (zaměstnání, osobní důvody ad.) budou po absolvování kurzu běžně komunikovat jak v práci, tak v běžném životě.
   Účastníci mají možnost zakončit kurz mezinárodní zkouškou B2  podle Evropského jazykového referenčního rámce (ve spolupráci s Univerzitou Karlovou).
  • Přihláška a platba: Pokud má Vaše země s ČR vízovou povinnost, doporučujeme žádat o vízum minimálně 90 dní před začátkem kurzu. Zašleme Vám zvací dopis/potvrzení  o účasti na kurzu (registrační poplatek 3 000 Kč). Platba kurzu až po získání víza.
  • Podmínky přijetí (zaslat současně s přihláškou):
   – Kopie první strany pasu s fotografií
   – Dokument o středoškolském vzdělání ukončeném maturitou
   – Motivační dopis: důvody pro studium češtiny v naší škole, znalosti o České republice…
  • Učebnice: Používané učebnice: Česky krok za krokem 1: Czech Step by Step, Holá L., Pracovní sešit 1-12 lekce 1-12, Bulejčíková P., Holá L., Převrátilová S., Pracovní sešit 13-24 lekce 1-12, Bulejčíková P., Holá L., Převrátilová S., Česky krok za krokem 2: Holá L., Bořilová P. a Pracovní sešity (1–10, 11–20). Učebnice lze také koupit v kanceláři CZ Lingua.