Čeština pro cizince • Czech for Foreigners • Tschechisch für Ausländer • Чешский язык для иностранцев

czech for foreigners

Přihláška na ROČNÍ A PŮLROČNÍ KURZY

  Jméno:

  Příjmení: Rok narození

  Telefon:

  E-mail:

  Adresa (ulice, město, PSČ, stát):

  Fakturační údaje – vyplňte v případě hrazení kurzu firmou (název firmy, ulice, město, PSČ, stát, IČO, DIČ):

  Požadovaná forma kurzu:– Skupinový

  Stupeň:

  Preferovaný typ kurzu:

  Preferovaný čas a intenzita kurzu:

  Adresa, kde si přejete, aby se výuka konala:

  Učili jste se už někdy česky?

  Pokud ano, kde?

  Jak dlouho, podle jaké učebnice?

  Váš rodný jazyk:

  Ostatní jazykové znalosti:

  Vaše další návrhy, přání a připomínky:

  Souhlasím s podmínkami účasti na kurzech CZ Lingua a se zpracováním osobních údajů (GDPR).

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Podrobnosti

  • Termíny:
   Roční kurz: 2. října 2023 – 18. května 2024, 30. září 2024 – 16. května 2025
   Půlroční kurz: 3. ledna 2024 – 10. května 2024
   Maximální počet studentů ve skupině je pět. (Nutná základní znalost angličtiny)
  • Cíl: Velice intenzivní kurz určený především jako jazyková příprava ke studiu na českých vysokých školách a univerzitách. Mimo budoucích studentů je ale vhodný pro každého, kdo se chce hlouběji seznámit s českým jazykem. Výuka probíhá 4 vyučovací hodiny každý den (roční kurz více jak 600 lekcí, půlroční kurz vice jak 400 lekcí) v malé skupině, čímž je zajištěn individuální přístup ke každému studentovi. Kurz klade důraz na praktické a komunikativní zaměření doplněné přehledným, kompletním vysvětlením a procvičením gramatiky. Studenti, kteří se připravují na vysokoškolské studium v češtině, skládají přijímací zkoušky v češtině (vždy květnu a červnu) a začínají v září své studium. Ostatní, kteří studují česky z jiných důvodů (zaměstnání, osobní důvody ad.) budou po absolvování kurzu běžně komunikovat jak v práci, tak v běžném životě.
   Účastníci mají možnost zakončit kurz mezinárodní zkouškou B2  podle Evropského jazykového referenčního rámce (ve spolupráci s Univerzitou Karlovou).
  • Přihláška a platba: Pokud má Vaše země s ČR vízovou povinnost, doporučujeme žádat o vízum minimálně 90 dní před začátkem kurzu. Zašleme Vám zvací dopis/potvrzení  o účasti na kurzu (registrační poplatek 3 000 Kč). Platba kurzu až po získání víza.
  • Podmínky přijetí (zaslat současně s přihláškou):
   – Kopie první strany pasu s fotografií
   – Dokument o středoškolském vzdělání ukončeném maturitou
   – Motivační dopis: důvody pro studium češtiny v naší škole, znalosti o České republice…
  • Učebnice: Používané učebnice: Česky krok za krokem 1: Czech Step by Step, Holá L., Pracovní sešit 1-12 lekce 1-12, Bulejčíková P., Holá L., Převrátilová S., Pracovní sešit 13-24 lekce 1-12, Bulejčíková P., Holá L., Převrátilová S., Česky krok za krokem 2: Holá L., Bořilová P. a Pracovní sešity (1–10, 11–20). Učebnice lze také koupit v kanceláři CZ Lingua.