Čeština pro cizince • Czech for Foreigners • Tschechisch für Ausländer • Чешский язык для иностранцев

czech for foreigners

Pro mírně pokročilé

Název Autor Místo Rok
Read & Learn Czech Vol.I + DVD Čekalová, M. Praha 2008
Český den: Kurz čj pro azylanty navazující na Manuál pro učitele čj pro cizince bez znalosti latinky Matula O. Praha 2007
225 x česky zábavná čítanka pro zahraniční studenty Kaska L. Praha 1992 2x
Cvičení z českého jazyka I a II kolektiv Brno 1982
Praktická cvičení z češtiny kolektiv Brno 1981
Čeština pro mírně pokročilé Holub J., Confortiová H. Praha 1990,1996 3x
Nebojte se češtiny, konverzace pro středně pokročilé Ana Adamičová Praha 2005
Modelová cvičení tvaroslovná, lexikální, syntaktická a stylizační k učebnici Češtiny pro cizince Fišerová V. Praha 1986,2006 2x
Mluvíme česky 3, učebnice čj v DDR Berlin 1973
Čeština pro cizince, nástavbový kurz pro humanitní obory Čadská M., Turzíková M. Praha 1996 2x
Cvičení z českého jazyka I Čejka M. a kol Brno 1982
A course of Czech language II, Intermediate Level - Kurz pro mírně pokr. Čermák F. a kol Praha 1984
Slovní zásoba k základním konverzačním okruhům Šustalová V. Praha 1972
Základní kurz - 2. část Hronová K., Turzíková M. Praha 1987
Základní kurz - 3. část, Slovní zásoba, Klíč k účelovým cvičením Hronová K., Turzíková M. Praha 1987
Gramaticko-lexikální opakovací cvičení , cvičebnice češtiny pro zahraniční studenty Vinopalová H. Praha 1976
Desetiminutovky, Čeština pro cizince, udržujte se v kondici - rychlá cvičení na cesty i pro volný čas Andrášová H. a kol Praha 2008
Textová cvičení z českého jazyka (substantiva, adjektiva, zájmena) Kotková R. Praha 2006
Čeština pro středně a více pokročilé Bischofová J., Hasil J., Hrdlička M., Kramářová J. Praha 2007
Pracovní sešit k učebnici Čeština pro středně a více pokročilé Bischofová J., Hasil J., Hrdlička M., Kramářová J. Praha 2007
Communicative Czech: Intermediate Czech, Textbook Rešková I, Pintarová Praha 2001, 2007 2x
Communicative Czech, Intermediate Czech, Workbook Rešková I, Pintarová Praha 1999
Czech Express II Holá L. Praha 2006
Učebnice češtiny pro vietnamské studenty II Ks. Nguyen Quuyet Tien Praha 2008
Česky v Česku II, učebnice a manuál pro učitele Štindlová B. Praha 2008
Basic Czech II Adamovičová Ana a kol. Praha 2006
Česky Krok za Krokem 2 Holá L., Bořilová P. Praha 2014
Česky Krok za Krokem 2, pracovní sešit 1 Malá Zd. Praha 2014
Česky Krok za Krokem 2, pracovní sešit 2 Malá Zd. Praha 2016
Čeština extra, průvodce českou gramatikou Harperová J. Praha 2012
WordPress Tables Plugin