Čeština pro cizince • Czech for Foreigners • Tschechisch für Ausländer • Чешский язык для иностранцев

czech for foreigners

Pro pokročilé

Název Autor Místo Rok
Čeština pro život, Czech for Life, Tschechisch fürs Leben, 15 moderních konverzačních témat Nekovářová A. Praha 2006
Cvičení z české mluvnice Trnková A. Praha 1992, 1994 (3x)
Čeština pro pokročilé Confortiová H., Turzíková M. Praha 1993 (2x)
Tvoření slov, lexikologie Šustáková, Trnková, Hronek (jen kopie)
Fejetony, eseje, komentáře k životnímu stylu v České republice 90. let,
text. příručka pro velmi pokročilé, doplňkový učební materiál
Vonková M. Praha 2004
Češtiny pro cizince, nástavbový kurz, cvičebnice pro pokročilé - část II Čadská M. Praha 1997
Čeština pro cizince, nástavbový kurz pro humanitní obory Čadská M, Turzíková M. Praha 1996 2x
Textová cvičebnice pro zahraniční bohemisty, gramatika, konverzace, překlad Sovová J., Casadei L. Olomouc 2005
Česká slovní zásoba a konverzační cvičení Luttererová Jiřina Praha 1981 4x, 1994 2x
Cvičebnice češtiny pro zahraniční studenty - nebohemisty, 1. část Švamberk Z. Praha 1993 2x
Cvičebnice češtiny pro zahraniční studenty - nebohemisty, 2. část Švamberk Z. Praha 1996 2x
Cvičení z české mluvnice pro cizince Trnková A. Praha 1998 2x
Čeština pro cizince Nástavbový kurz - gramatika Hronová K. Praha 1993
Češtiny pro cizince, nástavbový kurz cvičebnice - část II pro pokročilé Čadská M. Praha 1997
Slovní zásoba k základním konverzačním okruhům Šustáková Vl. Praha 1972
České texty k jazykovému rozboru se cvičeními pro zahraniční studenty Filipová K. Luttererová J., Švamberk Z. Praha 1997
Čeština pro cizince a azylanty A1, učebnice Hádková M. Brno 2005
Čeština pro cizince a azylanty A1, cvičebnice Hádková M. Brno 2005
Čeština pro cizince a azylanty A2, učebnice Hádková M. Brno 2005
Čeština pro cizince a azylanty A2, cvičebnice Hádková M. Brno 2005
Čeština pro cizince a azylanty B1, učebnice Bischofová J., Hrdlička M. Brno 2005
Čeština pro cizince a azylanty B1, cvičebnice Bischofová J., Hrdlička M. Brno 2005
Čeština pro cizince a azylanty A, metodika Hádková M. Brno 2005
Čeština pro cizince a azylanty B1, metodika Bischofová J., Hrdlička M. Brno 2005
Tschechisch praktisch 2, Český jazyk prakticky 2 Rigo H., Pammer H. Č. Buděj. 1991
Basic Czech II Adamovičová Ana a kol. Praha 2007
Tschechisch kommunikativ 2 Maidlová J., Nekula M Stuttgart 2007
Chceme si porozumět a domluvit se, manuál 2B, pro výuku češtiny žadatelů o mezinárodní ochranu Pořízková K, Popáková P., Mazačová L. Brno 2008
Připravujeme se na novou práci Manuál 3, pro výuku češtiny žadatelů o mezinárodní ochranu Rešková I, Pintarová M Brno 2008
Čeština pro malé cizince I , Tschechisch für kleine Ausländer, Czech for small foreigners, Kotyková S. a kol. Praha 2004 2x
Čeština pro malé cizince II, Tschechisch für kleine Ausländer, Czech for small foreigners Kotyková S. a kol. Praha 2005
Administrativa Rešková I, Pintarová M Praha 2008
Motorismus Pospíšilová M Praha 2008
Služby Pospíšilová M Praha 2008
Stavebnictví Punčochář M. Praha 2008
Zdravotnictví Hádková M. Praha 2008
Čeština pro cizince, Nástavbový kurz - směr společenskovědní Ostmayerová Z. Praha 1985
Písemný a slohový výcvik v češtině pro zahraniční studenty VŠE Panev P. Praha 1970
Úvod do ekonomie Čadská M, Vařeková S. Praha 2004, 1998 2x
Čeština pro ekonomy, nástavbový kurz češtiny pro cizince Čechová E., Remediosová H. Praha 1999
Čtení o České republice Hasil J., Hasilová H. Berlin/Praha 1997
Co chcete vědět o České republice, učebnice reálií Cvejnová J. Praha 1997 2x
Sociálně-právní minimum pro azylanty a osoby požívající doplňkové ochrany Pořízek P. Brno 2005
Sociálně-kulturní minimum pro azylanty a osoby požívající doplňkové ochrany Bischofová J., Hrdlička M. Brno 2005
Textová cvičebnice češtiny pro zahraniční posluchače VŠE Antošová A. a kol Praha 1994 2x
Písemný a slohový výcvik v češtině pro zahraniční studenty VŠE Panev P. Praha 1970
Přehled dějin české literatury pro zahraniční studenty Hudcová A. Praha 1991
Textová cvičebnice českého jazyka pro zahraniční studenty Šustalová V., Trnková A., Hronek J. Praha 1989 3x
Čeština pro cizince, směr ekonomický Čechová Elga Praha 1990
Čeština pro zahraniční studenty stavební fakulty ČVUT Jarošová M. a kol Praha 1988
Prezentace nové koncepce a metodiky úvodních kurzů pro azylanty kol. 2007
Český den, Manuál pro učitele Praha 2007
Úvodní kurz historie Ostmayerová Zd. Praha 1973
Antologie českých textů pro zahraniční posluchače a stážisty Nováková L. Praha 1994
Přehled dějin české literatury pro zahraniční studenty Hudcová A Praha 1991
Povídky z první a druhé kapsy Čapek Karel (kopie+ kazety)
Čítanka pro zahraniční studenty, ukázky z děl českých básníků a spisovatelů Vinopalová H. Praha 1985
Hry a aktivity pro výuku češtiny pro cizince, úroveň A1 Malá Z. Praha 2009
Jak psát obchodní dopisy a jiné písemnosti Kuldová O.,Fleischmanová Praha 2007
Přehled základní české gramatiky pro zahraniční studenty Hercikova B. Praha 2009
Košík plný milenců (adaptovaná četba) Pawlovská H. Praha 2015
Pohádky (adaptovaná četba) Holá L. Praha 2016
Povídky malostranské (adaptovaná četba) Holá L., Neruda J. Praha 2015
Pražské legendy (adaptovaná četba) Holá L. Praha 2014
První láska a jiné povídky (adaptovaná četba) Šabach P. Praha 2015
Staré pověsti české a moravské (adaptovaná četba) Holá L. Praha 2016
Povídky z jedné a druhé kapsy (adaptovaná četba) Čapek K., Kotková R. Praha 2009
Alenka v říši divů (adaptovaná četba) Carroll L. Praha 2010
Desetiminutovky, rychlá cvičení na cesty a pro volný čas Andrášová H a kol Praha 2008
Česká čítanka, adaptované texty a cvičení Kořánová I Praha 2012
WordPress Tables Plugin