Čeština pro cizince • Czech for Foreigners • Tschechisch für Ausländer • Чешский язык для иностранцев

czech for foreigners

Podmínky

  1. Jedna lekce trvá 45 minut, minimální čas výuky 90 minut (2 lekce)
  2. Zaslání přihlášky prosíme nejpozději 1 měsíc předem (ale i později se můžete informovat, zda je možné Vámi zvolený kurz absolvovat).
  3. Individuální a standardní kurzy (1–2x týdně) – platba měsíčně zpětně podle absolvovaných lekcí. Storno: nejpozději 24 h předem, pozdější storno = platba plné ceny,
  4. Kurzy týdenní, víkendové, měsíční a letní – platba na základě faktury zaslané měsíc předem mailem. Storno nejpozději 7 dní předem s manipulačním poplatkem 1 000 Kč.
  5. Pokud je skupinový kurz zrušen CZ Lingua, bude Vám nabídnut náhradní kurz nebo se platba vrací v plné výši.
  6. Ze všech kurzů budou bez nároku na náhradu vyloučeni studenti, kteří poruší zákony České republiky.