Čeština pro cizince • Czech for Foreigners • Tschechisch für Ausländer • Чешский язык для иностранцев

czech for foreigners

Přihláška na MĚSÍČNÍ INTENZIVNÍ KURZY

(také přípravné kurzy na certifikované zkoušky A1 a B2 ve spolupráci s Karlovou Univerzitou)

  Jméno:
  Příjmení: Rok narození
  Telefon:
  E-mail:
  Adresa (ulice, město, PSČ, stát):
  Fakturační údaje – vyplňte v případě hrazení kurzu firmou (název firmy, ulice, město, PSČ, stát, IČO, DIČ):
  Požadovaná forma kurzu:
  – Individuální
  Stupeň:
  Preferovaný typ kurzu:
  Preferovaný čas a intenzita kurzu:
  Adresa, kde si přejete, aby se výuka konala:
  Učili jste se už někdy česky?
  Pokud ano, kde?
  Jak dlouho, podle jaké učebnice?
  Váš rodný jazyk:
  Ostatní jazykové znalosti:
  Vaše další návrhy, přání a připomínky:
  Souhlasím s podmínkami účasti na kurzech CZ Lingua a se zpracováním osobních údajů (GDPR).
  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Podrobnosti

  • Místo výuky: většinou ve škole, možné i na Vašem pracovišti
  • Cíl: Velice intenzivní kurz – 60 vyučovacích hodin pro všechny jazykové úrovně. Začínají každé první pondělí v měsíci. Výuka se skládá z 60 vyučovacích hodin á 45 minut, probíhá 5x týdně, buď dopoledne 9–12 h nebo odpoledne 13–16 h (vždy 4 lekce s přestávkou). Praktické a komunikativní zaměření doplněné přehledným vysvětlením a procvičením gramatiky, texty a cvičeními. Prohloubení znalostí podle jazykové úrovně studentů.
   Pro začátečníky, kteří chtějí rychle a s málem gramatiky (ale ne úplně bez gramatiky) dosáhnout minimální jazykové úrovně pro komunikaci a získat základní orientaci v češtině (tzv. „čeština pro přežití“). Praktické a komunikativní zaměření (pozdravy, orientace, v restauraci, volný čas, hledáme cestu, moje rodina, dovolená …)
   Pokročilí – prohloubení znalostí podle výchozí úrovně. Lekce přizpůsobíme Vašim požadavkům (probírání speciálních témat atd.). Kurzy probíhají celoročně mimo letních měsíců, kdy je nahrazují letní kurzy.
  • Plus: Velký pokrok za měsíc!
  • Přihláška a platba: měsíc před začátkem kurzu.
  • Učebnice: Podle domluvy se studentem navrhneme vhodnou učebnici s přihlédnutím k jeho rodnému jazyku, event. podle učebnic používaných v již absolvovaných kurzech. Nejčastěji používané učebnice: Česky krok za krokem 1: Czech Step by Step, Holá L., Pracovní sešit 1-12 lekce 1-12, Bulejčíková P., Holá L., Převrátilová S., Pracovní sešit 13-24 lekce 1-12, Bulejčíková P., Holá L., Převrátilová S. Učebnice lze také koupit v kanceláři CZ Lingua.