Čeština pro cizince • Czech for Foreigners • Tschechisch für Ausländer • Чешский язык для иностранцев

Přihláška na ROČNÍ A PŮLROČNÍ KURZY

Jméno:
Příjmení: Rok narození
Telefon:
E-mail:
Adresa (ulice, město, PSČ, stát):
Fakturační údaje – vyplňte v případě hrazení kurzu firmou (název firmy, ulice, město, PSČ, stát, IČO, DIČ):
Požadovaná forma kurzu:
– Skupinový
Stupeň:
Preferovaný typ kurzu:
Preferovaný čas a intenzita kurzu:
Adresa, kde si přejete, aby se výuka konala:
Učili jste se už někdy česky?
Pokud ano, kde?
Jak dlouho, podle jaké učebnice?
Váš rodný jazyk:
Ostatní jazykové znalosti:
Vaše další návrhy, přání a připomínky:
Souhlasím s podmínkami účasti na kurzech CZ Lingua a se zpracováním osobních údajů (GDPR).
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Podrobnosti

 • Termíny:
  Roční kurz: 4. října 2021 – 20. května 2022
  Půlroční kurz: 4. ledna 2021 – 7. května 2021
  Maximální počet studentů ve skupině je pět. (Nutná základní znalost angličtiny)
 • Cíl: Velice intenzivní kurz určený především jako jazyková příprava ke studiu na českých vysokých školách a univerzitách. Mimo budoucích studentů je ale vhodný pro každého, kdo se chce hlouběji seznámit s českým jazykem. Výuka probíhá 4 vyučovací hodiny každý den (roční kurz více jak 600 lekcí, půlroční kurz vice jak 400 lekcí) v malé skupině, čímž je zajištěn individuální přístup ke každému studentovi. Kurz klade důraz na praktické a komunikativní zaměření doplněné přehledným, kompletním vysvětlením a procvičením gramatiky. Studenti, kteří se připravují na vysokoškolské studium v češtině, skládají přijímací zkoušky v češtině (vždy květnu a červnu) a začínají v září své studium. Ostatní, kteří studují česky z jiných důvodů (zaměstnání, osobní důvody ad.) budou po absolvování kurzu běžně komunikovat jak v práci, tak v běžném životě.
  Účastníci mají možnost zakončit kurz mezinárodní zkouškou B2  podle Evropského jazykového referenčního rámce (ve spolupráci s Univerzitou Karlovou).
 • Přihláška a platba: Pokud má Vaše země s ČR vízovou povinnost, doporučujeme žádat o vízum minimálně 90 dní před začátkem kurzu. Zašleme Vám zvací dopis/potvrzení  o účasti na kurzu (registrační poplatek 3 000 Kč). Platba kurzu až po získání víza.
 • Podmínky přijetí (zaslat současně s přihláškou):
  – Kopie první strany pasu s fotografií
  – Dokument o středoškolském vzdělání ukončeném maturitou
  – Motivační dopis: důvody pro studium češtiny v naší škole, znalosti o České republice…
 • Učebnice: Používané učebnice: Česky krok za krokem 1: Czech Step by Step, Holá L., Pracovní sešit 1-12 lekce 1-12, Bulejčíková P., Holá L., Převrátilová S., Pracovní sešit 13-24 lekce 1-12, Bulejčíková P., Holá L., Převrátilová S., Česky krok za krokem 2: Holá L., Bořilová P. a Pracovní sešity (1–10, 11–20). Učebnice lze také koupit v kanceláři CZ Lingua.