Čeština pro cizince • Czech for Foreigners • Tschechisch für Ausländer • Чешский язык для иностранцев

Přihláška na SPECIÁLNÍ KURZY

Jméno:
Příjmení: Rok narození
Telefon:
E-mail:
Adresa (ulice, město, PSČ, stát):
Fakturační údaje – vyplňte v případě hrazení kurzu firmou (název firmy, ulice, město, PSČ, stát, IČO, DIČ):
Požadovaná forma kurzu:
– Individuální
Stupeň:
Preferovaný typ kurzu:
Preferovaný čas a intenzita kurzu:
Adresa, kde si přejete, aby se výuka konala:
Učili jste se už někdy česky?
Pokud ano, kde?
Jak dlouho, podle jaké učebnice?
Váš rodný jazyk:
Ostatní jazykové znalosti:
Vaše další návrhy, přání a připomínky:
Souhlasím s podmínkami účasti na kurzech CZ Lingua a se zpracováním osobních údajů (GDPR).
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Podrobnosti

 • Kurzy pro tlumočníky
  Cíl: Důraz je kladen na procvičení poslechu, porozumění, překladu a tlumočení. Gramatické jevy se probírají jen okrajově. Obsah kurzů vytváříme podle úrovně znalostí, požadavků a potřeb klientů.
  Učebnice: učební materiály vybereme dle zaměření a délky pobytu studenta s využitím Audio a Video (CD, kazet, rádia, ukázek českých filmů a televize, aktuálních textů z novin, z české beletrie, projevy z EU parlamentu ad.).
 • Kurzy pro děti z českých rodin žijící v cizině
  Cíl: Tyto kurzy jsou určeny studentům vyrůstajícím v nečeském prostředí, ale v českých rodinách. Náplň kurzu vychází z toho, že účastníci jsou většinou schopni domluvit se obecnou češtinou, pomalému projevu v češtině rozumí. Důraz je proto kladen na vysvětlení systému české gramatiky, jeho procvičování a české idiomy a opravení nesprávných zažitých frází.
  Učebnice: dle zaměření a délky pobytu studenta vybereme učebnici pro cizince a přehled gramatiky, např. Česká deklinace a konjugace pro cizince, tabulky a příklady (Confortiová Helena) nebo učebnici pro české základní školy (vyjmenovaná slova, psaní s/z ad.) či gymnázia.
 • Kurzy pro studenty bohemistiky
  Cíl: Kurzy jsou určené pro studenty bohemistiky na zahraničních univerzitách. Obsah kurzů je zaměřen především na praktické využití jazyka, konverzaci, upevňování a rozšiřování slovní zásoby a gramatických struktur.
  Učebnice: dle zaměření a délky pobytu studenta vybereme učebnici po domluvě s ním.
 • Kurz české literatury
  Cíl: V tomto kurzu se studenti seznamují s vývojem české literatury na základě úryvků z české beletrie, cílem je získání základního přehledu.
  Učebnice: dle zaměření a délky pobytu studenta vybereme učebnici české literatury – antalogii literatury pro cizince. Osvědčily se nám také přehledy české literatury pro maturanty.
 • Kurz českých reálií
  Cíl: Teoretické poznání České republiky. Kurz vychází z textů o České republice, hlavní témata: geografické údaje, ekonomika, politický systém, jazyk, české dějiny a kultura (hudba, film, sport …).
  Učebnice: dle zaměření a délky pobytu studenta, např. skriptum Čtení o České republice (Hasil Jiří, Hasilová Helena), Co chcete vědět o České republice, učebnice reálií (Cvejnová Jitka).
 • Kurz hospodářské češtiny
  Cíl: Praktické zvládnutí jazyka z oblasti ekonomiky a marketingu.
  Učebnice: podle zaměření a délky pobytu studenta, např. Český jazyk pro ekonomy, nástavbový kurz češtiny pro cizince (Čechová, Elga; Remediosová, Helena), Úvod do ekonomie (Čadská Milada, Vařeková Stanislava), učebnice českého jazyka pro studenty technických vysokých škol.
 • Český jazyk ve filmu
  Cíl: Teoretický úvod a ukázky z klasických i současných českých filmů a pohádek, důraz na porozumění, diskuze.
  Učebnice: ukázky z českých filmů, kritiky z tisku.