Čeština pro cizince • Czech for Foreigners • Tschechisch für Ausländer • Чешский язык для иностранцев

Přihláška na KURZY NA MÍRU

Jméno:
Příjmení: Rok narození
Telefon:
E-mail:
Adresa (ulice, město, PSČ, stát):
Fakturační údaje – vyplňte v případě hrazení kurzu firmou (název firmy, ulice, město, PSČ, stát, IČO, DIČ):
Požadovaná forma kurzu:
– Individuální
Stupeň:
Preferovaný typ kurzu:
Preferovaný čas a intenzita kurzu:
Adresa, kde si přejete, aby se výuka konala:
Učili jste se už někdy česky?
Pokud ano, kde?
Jak dlouho, podle jaké učebnice?
Váš rodný jazyk:
Ostatní jazykové znalosti:
Vaše další návrhy, přání a připomínky:
Souhlasím s podmínkami účasti na kurzech CZ Lingua a se zpracováním osobních údajů (GDPR).
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Podrobnosti

  • Místo výuky: ve škole, na Vašem pracovišti nebo na jiném místě, které si určíte (doma, v kavárně…)
  • Cíl: Tyto kurzy tvoří hlavní část pracovní náplně našich lektorů.
    Určujete si čas a intenzitu výuky i místo konání. Lekce přizpůsobíme Vašim požadavkům (probírání speciálních témat ad.) a pracovnímu vytížení, mohou se konat v časných ranních hodinách, během dne, večer či o víkendech. Doporučujeme minimálně 2×2 lekce týdně.
    Kurzy probíhají celoročně a kladou důraz na praktické a komunikativní zaměření doplněné přehledným vysvětlením a procvičením gramatiky, texty a cvičeními.
  • Plus: Nabízíme první nezávaznou hodinu zcela zdarma! Setkáte se s Vaším budoucím lektorem, začátečníci se seznámí s českou výslovností a několika českými slovy, pokročilí si opráší, co se již naučili a všichni mohou dostat první domácí úkol!
  • Platba: Individuální kurzy se mohou platit jednou měsíčně, zpětně, bankovním převodem. Součástí faktury bude přehled odučených hodin podepsaný účastníkem kurzu a lektorem.
  • Učebnice: Podle domluvy se studentem navrhneme vhodnou učebnici s přihlédnutím k jeho rodnému jazyku, event. podle učebnic používaných v již absolvovaných kurzech. Nejčastěji používané učebnice: Česky krok za krokem 1: Czech Step by Step, Holá L., Pracovní sešit 1-12 lekce 1-12, Bulejčíková P., Holá L., Převrátilová S., Pracovní sešit 13-24 lekce 1-12, Bulejčíková P., Holá L., Převrátilová S. Učebnice lze také koupit v kanceláři CZ Lingua.