Čas 01:14 | Datum 18.8.2017 | Info Evropa | Počasí v Praze

Jazykové centrum dot Language center dot Sprachenzentrum dot Языковой центр

nejčastěji používané učebnice

V našich kurzech používáme nejčastěji tyto učebnice (většinu z nich si můžete v naší kanceláři před začátkem kurzu koupit). Lekce jsou dále doplňovány vlastními materiály vytvořenými v kolektivu CZ Lingua.

Czech Express I a II (Holá, Lída – ISBN 80-86903-17-6)
New Czech Step by step I / Tschechisch Schritt für Schritt (Holá, Lída - ISBN 809034175-6)
Česky krok za krokem 2 (Czech Step by Step 2 / Tschechisch Schritt fur Schritt 2 / Чешский шаг за шагом 2) - Lída Holá, Pavla Bořilová - ISBN: 978-80-86903-92-7
Chcete mluvit česky / Do you want to speak czech / Wollen sie tschechisch sprechen (Čechová, Elga; Remediosová, Helena - ISBN: 80-2165-9-5)
Communicative Czech I a II (Rešková, Ivana; Pintarová, Magdalena - ISBN; 80-901947-2-9,80-902180-9-1)
Czech for foreigners / Tschechisch für Deutschsprechende (Parolková Olga, Nováková Jaroslava ISBN: 80-900017-6-9)
Basic Czech (Adamovičová Ana, Ivanovová Darina, ISBN 80-246-1097-3)
Česky, prosím I (Cvejnová Jitka, ISBN: 9788024615776)
Čeština pro život/Czech for Life/Tschechisch fürs Leben (Nekovářová Alena, ISBN: 978-80-86903-80-4)

Nenašli jste mezi námi doporučenými učebnicemi tu, s kterou jste již pracovali a chcete v ní pokračovat? Nebude to problém, určitě jí máme v naší knihovně.CZ LINGUA, Wuchterlova 5, 160 00 Praha 6, Česká republika

Čeština pro cizince dot Czech for foreigners dot Tschechisch als Fremdsprache dot Чешский язык для иностранцев

czech for foreigners