Čas 01:11 | Datum 18.8.2017 | Info Evropa | Počasí v Praze

Jazykové centrum dot Language center dot Sprachenzentrum dot Языковой центр

J: Speciální kurzy

Kurzy pro tlumočníky

Cíl: Důraz je kladen na procvičení poslechu, porozumění, překladu a tlumočení. Gramatické jevy se probírají jen okrajově. Obsah kurzů vytváříme podle úrovně znalostí, požadavků a potřeb klientů.

Učebnice: učební materiály vybereme dle zaměření a délky pobytu studenta s využitím Audio a Video (CD, kazet, rádia, ukázek českých filmů a televize, aktuálních textů z novin, z české beletrie, projevy z EU parlamentu ad.)

Kurzy pro děti z českých rodin žijící v cizině

Cíl: Tyto kurzy jsou určeny studentům vyrůstajícím v nečeském prostředí, ale v českých rodinách. Náplň kurzu vychází z toho, že účastníci jsou většinou schopni domluvit se obecnou češtinou, pomalému projevu v češtině rozumí. Důraz je proto kladen na vysvětlení systému české gramatiky, jeho procvičování a české idiomy a opravení nesprávných zažitých frází.

Učebnice: dle zaměření a délky pobytu studenta vybereme učebnici českého jazyka pro cizince a přehled gramatiky, např. Česká deklinace a konjugace pro cizince, tabulky a příklady (Confortiová Helena) nebo učebnici pro české základní školy (vyjmenovaná slova, psaní s/z ad.) či gymnázia.

Kurzy pro studenty bohemistiky

Cíl: Kurzy jsou určené pro studenty bohemistiky na zahraničních univerzitách. Obsah kurzů je zaměřen především na praktické využití jazyka, konverzaci, upevňování a rozšiřování slovní zásoby a gramatických struktur.

Učebnice: dle zaměření a délky pobytu studenta vybereme učebnici po domluvě s ním. Nejčastěji používané učebnice pro studenty bohemistiky najdete pod: Nejčastěji používané učebnice.

Kurz české literatury

Cíl: V tomto kurzu se studenti seznamují s vývojem české literatury na základě úryvků z české beletrie, cílem je získání základního přehledu.

Učebnice: dle zaměření a délky pobytu studenta vybereme učebnici české literatury – antalogii literatury pro cizince. Osvědčily se nám také přehledy české literatury pro maturanty.

Kurz českých reálií

Cíl: Teoretické poznání České republiky. Kurz vychází z textů o České republice, hlavní témata: geografické údaje, ekonomika, politický systém, jazyk, české dějiny a kultura (hudba, film, sport …).

Učebnice: dle zaměření a délky pobytu studenta, např. skriptum Čtení o České republice (Hasil Jiří, Hasilová Helena), Co chcete vědět o České republice, učebnice reálií (Cvejnová Jitka)

Kurz hospodářské češtiny

Cíl: Praktické zvládnutí jazyka z oblasti ekonomiky a marketingu.

Učebnice: podle zaměření a délky pobytu studenta, např. Český jazyk pro ekonomy, nástavbový kurz češtiny pro cizince (Čechová, Elga; Remediosová, Helena), Úvod do ekonomie (Čadská Milada, Vařeková Stanislava), učebnice českého jazyka pro studenty technických vysokých škol .

Český jazyk ve filmu

Cíl: teoretický úvod a ukázky z klasických i současných českých filmů a pohádek, důraz na porozumění, diskuze…

Učebnice: ukázky z českých filmů, kritiky z tisku ad.CZ LINGUA, Wuchterlova 5, 160 00 Praha 6, Česká republika

Čeština pro cizince dot Czech for foreigners dot Tschechisch als Fremdsprache dot Чешский язык для иностранцев

czech for foreigners