Čas 01:10 | Datum 18.8.2017 | Info Evropa | Počasí v Praze

Jazykové centrum dot Language center dot Sprachenzentrum dot Языковой центр

A: individuální výuka

Místo výuky: ve škole, na Vašem pracovišti nebo na jiném místě, které si určíte (doma, v kavárně...)

Cíl: Tyto kurzy tvoří hlavní část pracovní náplně našich lektorů.

Určujete si čas a intenzitu výuky i místo konání. Lekce přizpůsobíme Vašim požadavkům (probírání speciálních témat ad.) a pracovnímu vytížení, mohou se konat v časných ranních hodinách, během dne, večer či o víkendech. Doporučujeme minimálně 2x2 lekce týdně.

Kurzy probíhají celoročně a kladou důraz na praktické a komunikativní zaměření doplněné přehledným vysvětlením a procvičením gramatiky, texty a cvičeními.

Plus: Nabízíme první nezávaznou hodinu zcela zdarma! Setkáte se s Vaším budoucím lektorem, začátečníci se seznámí s českou výslovností a několika českými slovy, pokročilí si opráší, co se již naučili a všichni mohou dostat první domácí úkol!

Platba: Individuální kurzy se mohou platit jednou měsíčně, zpětně, bankovním převodem. Součástí faktury bude přehled odučených hodin podepsaný účastníkem kurzu a lektorem. Při platbě předem se cena snižuje dle počtu předplacených hodin – viz ceny.

Učebnice: Podle domluvy se studentem navrhneme vhodnou učebnici s přihlédnutím k jeho rodnému jazyku, event. podle učebnic používaných v již absolvovaných kurzech.CZ LINGUA, Wuchterlova 5, 160 00 Praha 6, Česká republika

Čeština pro cizince dot Czech for foreigners dot Tschechisch als Fremdsprache dot Чешский язык для иностранцев

czech for foreigners