Čas 01:12 | Datum 18.8.2017 | Info Evropa | Počasí v Praze

Jazykové centrum dot Language center dot Sprachenzentrum dot Языковой центр

Základní informace o České republice

Česká republika

Plocha: 78.864 km čtverečních, sousední země: Německo, Rakousko, Slovensko a Polsko
Obyvatelstvo: 10 446 157 (k 30. září 2008)
Časové pásmo: GMT+1h, letní čas (duben-říjen) + 2h
Podnebí: mírné, místní rozdíly, průměrná teplota: 5st. C – zima, 20 st. C – léto, další informace:
Hydrometeorologický ústav, v sekci: http://www.chmi.cz/indexe.html
Náboženství: bez vyznání 59%, římsko-katolické 6,8%, protestantské 2,3%, zbytek ostatní
Elektrické napětí: 230V 50/60Hz
Mezinárodní poznávací značka: CZ
Největší města: Praha (hlavní město, 1,2 mil. obyvatel), Brno, Ostrava, Plzeň, Olomouc, Liberec, Hradec Králové
Hospodářství: HDP/osoba 12 304 Euro (2005), zemědělství 3,7%, průmysl 40% služby 56,3%, známé výrobky: auta (Škoda), pivo, sklo ...
Měna: 1 česká koruna (Kč CZK) Kurs: 1Euro = 28,56 (stav k 13. únoru 2009), přepočet: www.xe.com
Směnárny: v centru, na nádražích, v blízkosti CZ Lingua: http://www.praha6.cz/bankomaty.html

Státní svátky:

1. leden Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu
březen/duben Velikonoční pondělí
1. květen Svátek práce
8. květen Den vítězství
5. červenec Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. červenec Den upálení Mistra Jana Husa
28. září Den české státnosti
28. říjen Den vzniku samostatného československého státu
17. listopad Den boje za svobodu a demokracii
24.-26. prosinec   Vánoční svátky

Důležitá telefonní čísla:

předvolba 00420

požárníci 150
první pomoc 155
policie 158
městská policie 156
dopravní nehody 1230
nehody plynu 1239

Historie

Původní jméno oblasti – Bohemia – pochází od keltského kmene Bójů, kteří obsadili toto území v prvních třech staletích před naším letopočtem. Již předtím ale máme doložená sídliště od starší doby kamenné. Na začátku našeho letopočtu zde pobývaly germánské kmeny, v době stěhování národů přicházejí Slované. Jejich „praotec Čech“, dal podle legendy Čechám jméno. V 7. a 8. století vznikla na jihu Velkomoravská říše. V této době zde položili mniši Cyril a Metoděj základy křesťanské nauky a vytvořili slovanské písmo. Za Přemyslovské dynastie (do 1306) zažila země rozkvět, který dosáhl svého hospodářského a kulturního vrcholu za dynastie Lucemburků a především za krále Karla IV. (1346-1378). Rozpory s katolickou církví vyvrcholily po upálení Jana Husa v husitských válkách.
Po dynastii polských Jagellonců se dostávají roku 1526 k moci Habsburkové a vládnou až do roku 1914. Pražskou defenestrací v roce 1618 začala třicetiletá válka, která poničila celou Evropu. Národní obrození, které si kladlo za cíl pozvednutí českého jazyka a kultury, bylo v rámci Rakousko-uherské říše potlačováno. Samostatná Československá republika vznikla v roce 1918 po první světové válce. V roce 1939 obsadilo republiku hitlerovské Německo. Po druhé světové válce začíná komunistická diktatura nástupem prezidenta K. Gottwalda. Tato éra skončila „sametovou revolucí“ 1989, po níž se dřívější disident Václav Havel stal prezidentem. 1. ledna 2003 se Československo rozdělilo na dva nové státy: Českou republiku a Slovenskou republiku. Česká republika je demokratickým státem s dvěma komorami - parlamentem a senátem. Roku 1999 přistoupila k NATO, roku 2004 se stala členem Evropské Unie.

Kultura

Česká republika je bohatá na kulturní a historické památky. Mimo četných staveb z různých epoch jsou známí především hudební skladatelé 19. století - Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Leoš Janáček ad. Světoznámý je hudební festival Pražské jaro. Světově známí jsou spisovatelé Franz Kafka, Jaroslav Hašek, Milan Kundera ad. Rozvinutý je filmový průmysl (filmové ateliéry na Barrandově), každoročně se koná mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Režiséři jako Miloš Forman (Přelet nad kukaččím hnízdem), Jan Svěrák (Kolja) a Jiří Menzel (Ostře sledované vlaky) získali za svou práci Oskara.
Do kulturního dědictví UNESCO patří množství historických staveb a celých měst: www.unesco-czech.czCZ LINGUA, Wuchterlova 5, 160 00 Praha 6, Česká republika

Čeština pro cizince dot Czech for foreigners dot Tschechisch als Fremdsprache dot Чешский язык для иностранцев

czech for foreigners