Čas 01:10 | Datum 18.8.2017 | Info Evropa | Počasí v Praze

Jazykové centrum dot Language center dot Sprachenzentrum dot Языковой центр

CZ Lingua

typ kurz doba výuky počet lekcí(45min) cena v (Kč)individuální výuka skupina : 2 - 5 studentů, cena za studenta
A individuální výuka ve firmě, doma nebo v CZ Lingua
(doporučujeme min. 2x90 minut týdně); J - speciální kurzy
celoroční 1 420,-  
B standardní skupinová výuka
(1x 90 minut nebo 2x 90 minut týdně)
celoroční 1   250,-
C víkendové kurzy
(pátek 15:30 -19:15,
sobota + neděle 8:30-12:30)
celoroční 15 6 000,- 3 750,-
D týdenní kurzy – velmi intenzivní
(pondělí až pátek)
celoroční 40
(8h/den)
16 000,- 10 000,-
E měsíční intenzivní kurzy; také přípravné kurzy na certifikované zkoušky A1
(ve spolupráci s Univ. Karlovou)
celoroční 60
(4/den)
24 000,- 15 000,-
F letní kurz XXL - 3 měsíce červenec - září 240
(4/den)
  60 000,-
G letní kurzy - 1-2 týdny červenec - září 40
(4/8 den)
16 000,- 10 000,-
H půlroční kurzy
(pondělí až pátek)
leden - květen (červen) min. 400
(4/den)
  72 000,-
I roční kurzy (pondělí až pátek),
příprava ke studiu na české vysoké škole
říjen - květen (červen) min. 600
(4/den)
  110 000,-
K české víkendy mimo Prahu duben min. 8 420,-/l 250,-/l
L výuka po skypu celoroční 10x60 min 6 000,-  
Všeobecné podmínky:
1. Jedna lekce = 45 minut, minimální čas výuky 90 minut (2 lekce).
2. Ceny kurzů jsou uvedeny v Kč, pro kalkulaci ceny v jiných měnách využijte měnovou kalkulačku.
3. Doba splatnosti faktury je 14dnů ode dne vystavení faktury. CZ Lingua má právo účtovat penále za zpožděné platby,
a to ve výši 0,5% za den od doby uplynutí splatnosti.
4. Cenou se myslí částka připsaná na konto školy, poplatky bance hradí plátce.
5. Příplatek za cestu na výuku v okrajových částech Prahy činí 100 Kč.
6.  V případě onemocnění lektora je CZ Lingua povinna zajistit lektora náhradního.
Přihlášky, platba, smlouva o výuce:
7. Akceptujeme přihlášky zaslané e-mailem (info@czlingua.cz) a poštou (CZ Lingua, Wuchterlova 5, Praha 6, 160 00, CZ). Telefonické přihlášky (00420 603 480 667) musí být potvrzeny písemně.
8. Typ A a B do 48 hodin po obdržení přihlášky budete informováni, kdy může začít Váš individuální kurz, kdy začíná Vás skupinový kurz nebo ke které skupině Vám doporučujeme se připojit.
9. Typ CK - ideální doba zaslání přihlášky je nejpozději 1 měsíc předem (ale i později se můžete informovat, zda je možné Vámi zvolený kurz absolvovat).
10. Platbu intensivních kurzů provádějte tak, aby připsání peněz na konto školy bylo provedeno nejpozději 15 pracovních dnů před zahájením kurzu a jako variabilní symbol uvádějte kód (= číslo Vaší faktury u CZ Lingua), který Vám bude zaslán . V případě vystavení faktury platí datum splatnosti na faktuře.
11.  Smlouva o výuce je studentům zaslána nejpozději s první fakturou (typ A a B) nebo před začátkem kurzu (typ C až I). Podepsanou kopii smlouvy o výuce zašlete na adresu školy (poštou, faxem nebo e-mailem).
Zrušení účasti na kurzu a storno podmínky:
12. Studenti mohou svou účast na kurzu odříci e-mailem, faxem nebo poštou. Typ A a B lze zrušit z časových důvodů také telefonicky nebo sms CZ Lingua nebo přímo lektorovi, který zaznamená čas storna do přehledu hodin
13. Typ A a B – nejpozději 24h předem v pracovních dnech lze domluvenou lekci stornovat bez poplatku (storno pondělních lekcí v pátek). V případě pozdějšího storna student platí plnou cenu.
14. Typ CG – nejpozději 7 dní předem lze kurz stornovat s manipulačním poplatkem 1000 Kč, pozdější storno 50% ceny.
15. Typ H a I – nejpozději 14 dní předem lze kurz stornovat s manipulačním poplatkem 3000 Kč. V případě storna kurzu v první polovině kurzu se vrací 50% zaplacené sumy, minus manipulační poplatek 3000 Kč.
16. Pokud je kurz zrušen CZ Lingua, platba se vrací v plné výši.
17.  Ze všech kurzů budou bez nároku na náhradu vyloučeni studenti, kteří poruší zákony České republiky.


CZ LINGUA, Wuchterlova 5, 160 00 Praha 6, Česká republika

Čeština pro cizince dot Czech for foreigners dot Tschechisch als Fremdsprache dot Чешский язык для иностранцев

czech for foreigners